SuccessFactors

stojí na samostatných a jednoducho integrovateľných moduloch, ktoré spolu tvoria komplexný cloudový HR systém.

Employee Central

Riešenie kľúčových funkcionalít riadenia ľudských zdrojov
Má skutočný vplyv na podnikanie vďaka novej generácii riešenia kľúčových funkcionalít riadenia ľudských zdrojov. Strategicky mysliace HR a IT tímy si uvedomujú, že na získanie presných údajov o zamestnancoch je ľahko ovládateľné riešenie podmienkou. Ako riešenie typu „všetko v jednom“, ktoré zachytáva údaje o zamestnancoch, organizácii a talentoch, je schopné dodať lepšie výsledky za kratší čas.
Viac informácií

Learning

Vytvorte stratégiu vzdelávania vďaka kompletnému riešeniu manažmentu vzdelávania
Vytvorte komplexnú stratégiu vzdelávania vďaka kompletnému riešeniu manažmentu vzdelávania (LMS/Learning Management Solution), ktoré Vám umožní riadiť, vytvárať a zavádzať formálne a online školenia vedené školiteľom. Naše riešenie Content-as-a-Service (CaaS) – Obsah ako služba eliminuje potrebu riadenia infraštruktúry, šírky pásma a dodávky, manažmentu, bezpečnosti a aktualizácie všetkých vašich e-learningových programov.
Viac informácií

Recruiting

Premeňte nábor na kontinuálnu, zásadnú časť vašej stratégie vzdelávania a rozvoja.
Vzdelávanie a rozvoj talentov - vďaka jedinému „end-to-end“ riešeniu náborov, ktoré vám pomôže stretnúť, prilákať a vybrať si lepších kandidátov a následne zmerať výsledky!
Viac informácií

Onboarding

Nejaky popis sam si netrufam zostručniť uvod tejto časti.
Usmernením manažérov zaoberajúcich sa náborom zamestnancov, posilnením nových zamestnancov a spojením „onboardingu“ s ostatnými kľúčovými činnosťami riadenia talentov vytvára SuccessFactors strategický proces, ktorý zlepšuje pracovné uspokojenie, dobu do dosiahnutia produktivity a schopnosť udržať si zamestnancov v prvom roku.
Viac informácií

Succession & Development

Odhadnite a naplánujte personálne zmeny a zabezpečte pripravenosť
Odhadnite a naplánujte personálne zmeny a zabezpečte pripravenosť zamestnaneckých talentov na všetkých úrovniach. Zosúlaďte vzdelávacie činnosti s kompetenčnými medzerami, aby ste vyzbrojili svoje pracovné sily na naplnenie aktuálnych i budúcich potrieb. Zlepšite motiváciu pomocou kontinuálneho rozvoja a plánovania
Viac informácií

Performance & Goals

Odkomunikujte stratégiu s ostatnými, vytvorte zmysluplné ciele pre jednotlivcov
Vytvorte kultúru odmeňovania za odvedenú prácu – udržte si tých najtalentovanejších a zvýšte produktivitu celej organizácie. Kalibrácia povedie k lepším rozhodnutiam ohľadne odmien pri súčasnom zabezpečení objektívneho hodnotenia.
Viac informácií

Compensation

aplaťte svojim ľuďom na základe dosiahnutých výsledkov
V rámci organizácie a naveďte zamestnancov na to, čo je dôležité. Súčasne umožnite výkonným zamestnancom monitorovať napredovanie dosahovania cieľov v reálnom čase. Následne odmeňujte zamestnancov, merajte a spájajte ich výkon s podnikateľskými výsledkami, zjednodušte proces hodnotenia výkonov a napomôžte získaniu zmysluplnej spätnej väzby.
Viac informácií

SAP Jam

Zlepšite produktivitu svojich zamestnancov a ich tímovú prácu
Zlepšite produktivitu svojich zamestnancov a ich tímovú prácu skombinovaním spolupráce, komunikácie a nástrojov na vytváranie obsahu s privátnou sociálnou sieťou pre vašu organizáciu. Nástroj Jam sa vyznačuje neobyčajne jednoduchým spôsobom nahrávania videí a snímania obrazovky, ktorý umožní komukoľvek zdieľať jeho poznatky i expertné skúsenosti - dokonca i priamo z mobilného zariadenia
Viac informácií

Workplace Planning

Vyhodnoťte pripravenosť na realizáciu stratégií
Využite podrobné informácie o pracovnej sile a referenčné hodnoty aby ste vyhodnotili pripravenosť na realizáciu stratégií, odhadli vplyvy konkrétnych rozhodnutí, zmiernili riziko či podnikli iné potrebné kroky.
Viac informácií

Workforce analytics & Reporting

Odhadnite a naplánujte personálne zmeny a zabezpečte pripravenosť
Zabezpečte jednoducho realizovateľné, kvantitatívne bohaté prehľady pre vašich manažérov ponúkajúce pôsobivú kombináciu údajov o talentoch a obchodných dát, na základe ktorých získate ľahko pochopiteľné a využiteľné informácie. Tento nástroj je katalyzátorom pre pozitívnu zmenu v podniku.
Viac informácií

Kto sme?

GLOBESY je dlhoročným SAP VAR partnerom s najväčšou kompetenciou v HR oblasti na Slovensku. Toto postavenie je pre nás veľkým záväzkom a aj preto pozorne sledujeme vývoj trendov a novinky na technologickom poli.

A aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme ako prví na Slovensku zaradili do svojho implementačného portfólia riešenie SAP SuccessFactors.

globesy200
SAP_Silver_Partner_R-300x176
0

rokov na trhu

0

rokov SAP Partner

0

rokov skúseností so SAP SuccessFactors

Potrebujete pomocnú ruku?

Biznis konzultácie pre nás nie sú iba marketingovou frázou. Máme tím špičkových analytikov a biznis konzultantov, vďaka ktorým sa nám darí plniť jeden z pilierov nášho fungovania – byť odborným partnerom a dôveryhodným poradcom v oblasti HCM.

Našich tím rôznorodých špecialistov už dnes v HR-ku naozaj máločo prekvapí a vďaka tomu vám vieme pomôcť na všetkých frontoch – od návrhu procesov, až po výber a implementáciu najvhodnejšieho riešenia.

Referencie

 SuccessFactors (modul Learning management system – LMS)

SuccessFactors (modul Learning management system – LMS), Vývoj zákazníckych riešení a školenia, Biznis poradenstvo 

Našim klientom sme pomáhali s HR riešeniami už niekoľko rokov pred príchodom SuccessFactors, takže v SAP HR prostredí sa nestratíme ani so zaviazanými očami. Práve tieto skúsenosti, spolu so znalosťami SuccessFactors, sú dnes naším esom v rukáve pri projektoch presúvajúcich SAP HR systémy do cloudu.

Ahoj. Volám sa Karol Höger
a rád zodpoviem na Vaše otázky

GLOBESY, s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina
Slovenská republika

[]
1 Step 1
Vaše menoyour full name
Vaša správamore details
0 / 300
Previous
Next